एकूण पृष्ठदृश्ये

सोमवार, १४ मार्च, २०११

तूच घडविता..!!!

तूच घडविता, मी तर घटना...तूच चेतविता, तूच चेतना..., तूच करविता, मी तर कारण..., तुझेच देणे, तुलाच अर्पण